Čudovitost spomina

Čudovitost spomina

katalog razstave
32,00 EUR
Naročilo
Nakup v shop.mgml.si

Umetniki: Rosa Barba, Sophie Calle, Janet Cardiff, Jimmie Durham, Vadim Fiškin, Teresa Margolles, Ernesto Neto, Adrian Paci, Lia Perjovschi, Marjetica Potrč, Tobias Putrih, Miha Štrukelj, Aleksandra Vajd & Anetta Mona Chisa, Samson Young

Pisci: Rosa Barba, Sophie Calle, Alva Noë, Jimmie Durham, Vladimir Vidmar, Oscar Gardea, Alenka Gregorič, Sarah Messerschmidt, Birte Kleine-Benne, Corina Apostol, David Crowley, Marjetica Potrč, Barbara Predan, Petr Borkovec, Samson Young


Zaradi večinoma temačnih zgodb, ki so se pletle o Cukrarni in se zasidrale v naš kolektivni spomin, je šla kuratorska odločitev za koncipiranje razstave v smeri zasuka perspektive in iskanja možnosti povezave njene preteklosti s sodobno umetniško produkcijo ob raziskovanju pozitivnih in kreativnih plati ustvarjalnosti četverice modernistov, ki so v slovenski prostor prinesli nove ideje, nove teme in nove izraze. Naslov Čudovitost spomina je izpeljan iz misli, zapisane v pismu, ki ga je Dragotin Kette namenil Ivanu Cankarju: »In smejal sem se tudi Tvoji lahkovernosti, ki tako rad verjameš čudovitosti iz ust mojih prijateljev, čudovitosti, ki postanejo čudovitosti le zaradi čudovitega spomina njihovega.« Ob prebiranju pisem njune korespondence se je sestavila pripoved prehajanja iz preteklosti v sedanjost, saj se je, kot že velikokrat poprej, izkazalo, da so tudi pisce moderne pestili podobni problemi, kot so tisti, s katerimi se umetniki soočajo danes; da so bili nerazumljeni, nespoštovani in največkrat na robu preživetja – pa vendar njihova vera v moč umetnosti ni nikoli usahnila.


Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane / Cukrarna
Zanj: Blaž Peršin
Za Cukrarno: Alenka Gregorič
Urednici kataloga : Alenka Gregorič, Alenka Trebušak
Besedila: Alenka Gregorič, Blaž Peršin, dr. Blaž Vurnik
Prevod v slovenščino: Urban Belina, Aleksandra Melanšek, Marjana Karer
Lektura slovenskega besedila: Mirjam Furlan Lapanja, Katja Paladin, Anjuša Belehar
Prevod v angleščino: Urban Belina, Rawley Grau, Marjana Karer, Sunčan Stone, Maja Visenjak Limon
Lektura angleškega besedila: Ana Čavić, Paula Kirby
Prevod iz češčine v slovenščino: Aleksandra Vajd
Prevod iz češčine v angleščino: Anetta Mona Chisa
Fotografije: umetniki, razen če je navedeno drugače, Andrej Peunik/MGML
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić
Tisk: Cicero d. o. o., Ljubljana
Naklada: 1000
Število strani: 228
September 2021