Kazalo

KATJA PERAT
Vse manj je dobrih gostiln
Bifeji so srce javnega prostora Ljubljane. Kakšen je utrip lokalov, ki so nas najbolj zaznamovali? Popotovanje od Skalce do KMŠ-ja (RIP).

Foto: Tadej Vaukman
Alex Dimitrov: Piti dietno kolo s tabo


»Ne odpovejte se stilu, ironiji in manhattnom.« 

Prevod: Staša Pavlović
Slika: Evgen Čopi Gorišek


MILO RAU
»Ideologija čistosti je največja intelektualna in politična bolezen našega časa«
Eden najprodornejših svetovnih režiserjev o gledališču, ki spreminja svet.

Pogovor: Staša Pavlović


NINA RAJIĆ KRANJAC
Pred zlatim portalom
Gledališče v prostoru, prostor v gledališču.


AMY SILLMAN
O barvi
Kupiti unčo kokaina ali unčo kadmij rdeče? Le kaj prinese več sreče? Barvna teorija v praksi.

Prevod: Staša Pavlović
Ilustracije: Amy Sillman


Kolumne teorije (THD)

Uredniki in urednice teoretsko-humanistično-družboslovnih založb so na podlagi lastnih knjižnih programov napisali kolumne. Tudi o tem, zakaj se splača živeti – in zakaj ne smemo zastavljati vprašanj.


JELA KREČIČ
Apokalipsa v mestu 
Kaj nam popularna kultura sporoča o metropolah? 


ROBIN DOLAR
Pošast hodi po internetu
Politično bojišče se je premaknilo na internet. Kako dobiti bitko, ki se zdi že vnaprej izgubljena?


PRIMOŽ KRAŠOVEC
Elegija za gatekeeping

Problemi medijev, ki se najraje kitijo z resnico.

Ilustracija: Ena Jurov


Vprašalnik življenja
SLAVOJ ŽIŽEK, ZARJA MURŠIČ, JUCA BONACA, ARJAN PREGL, EVA MAHKOVIC, MAJA SMREKAR
Kdo naj bo naslednji James Bond? Jutranja kava ali večerni alkohol?

Ilustracije: Nina Mršnik


MARJETICA POTRČ
»Nismo politiki, vendar je to, kar delamo, politično«
Umetnica in arhitektka Marjetica Potrč o javnem prostoru, trajnosti, vključevanju in soodločanju.

Pogovor: Alenka Gregorič


CESARE PIETROIUSTI
O ideji antičnega muzeja. O lastnostih resničnega muzeja
Produkcija umetnosti v času kulturnih industrij in poblagovljanja substance.

Prevod: Mišo Renko
Ilustracije: Marko Golub

Revija CUKR

Cukr je revija o umetnosti in življenju – njunih stičiščih, odvodih, razhajanjih ter dopolnjevanjih. Izhaja dvakrat na leto, pozimi in poleti, ter objavlja besedila najpomembnejših domačih in tujih avtorjev, ki s svojim delom tolmačijo, prevprašujejo in osmišljajo sodobnost. Članke spremljata izvirna likovna in fotografska oprema.

Revija je nastala na pobudo Cukrarne. 

Odgovorna urednica: dr. Manca G. Renko
Uredništvo: dr. Jela Krečič, Alenka Gregorič, Blaž Peršin
Likovno uredništvo: Ajdin Bašić
Izdajatelj: Muzej in galerije mesta Ljubljana