Samostojna razstava

Tao G. Vrhovec Sambolec

Brati branje
13. 04. 2023—28. 05. 2023
Klet
Tao G. Vrhovec Sambolec

Kustosinja: Mara Anjoli Vujić

Razstava Brati branje prinaša obširno predstavitev istoimenskega umetniško-raziskovalnega projekta, ki se ga je Tao G. Vrhovec Sambolec lotil leta 2017. Ukvarja se z branjem kot telesno dejavnostjo ter z odnosom med govorjeno besedo kot dogodkom v času in pisano besedo kot predmetom v prostoru. Projekt je manifestacija različnih načinov zajemanja, utelešanja in pretresanja časovnih odnosov, ki se med branjem odvijajo med napisanim besedilom, gibanjem oči, notranjim glasom in fonično snovjo. Umetnikov pristop je v spreminjanju očesne želje ter v upočasnjevanju, obračanju ali ustavljanju časa med zaznavanjem in osmišljanjem.

Obširna predstavitev projekta je zasnovana kot večmedijska prostorska postavitev, ki aktivira odnose med šestimi izbranimi deli. Iz obsežnega cikla Brati branje so na ogled dela, nastala med letoma 2019 in 2023: obstoječa dela Brati Vita Acconcija (2019), Brati (kot) telesa (2020) in Brati branje (2020), ter nova dela, ki so na pričujoči razstavi prikazana prvič – Pokrajina mimoidoče_ga (2022–2023), Dotikanje branja (2023) in Morfologija pred-pogleda (2022–2023).

Predmet umetnikovega raziskovanja je ločevanje besede od pomena, s poudarkom na različnih časovnostih in materialnostih besede in besedila. Ta pristop ga povezuje s prakso konceptualne umetnosti preteklega stoletja, ki jo v posameznih delih tudi neposredno nagovori, kot v delu Brati Vita Acconcija. Acconcijevo delo konceptualne poezije READ THIS WORD (1969) postane material oziroma izhodišče za video, v katerem avtor dosledno beleži izrisujočo se sled svojega pogleda prek Acconcijevega besedila in glasu, ki besedilo razčlenjuje na niz zaporednih črk. Animacija in zvok beležita kognitivno dejavnost, znotraj katere se diferencirajo časovnosti gledanja, videnja, zaznavanja in govorjenja, ter se ponujata kot orodje za odučitev ponotranjenih pravil branja kot kognitivne aktivnosti. Morfologija pred-pogleda se neposredno navezuje na predhodno delo; sestavlja jo šest digitalnih printov (na razstavi predstavljamo tri), od katerih vsak prikazuje sled edinstvenega postopka branja in štetja črk Acconcijevega besedila, ne da bi prikazal samo besedilo. Delo zaznamuje izrazita grafičnost, saj gre za zamrznjene izseke mapiranja nevidne poti pogleda avtorja, in sicer zato, da bi se razkrila nevidna morfologija predspoznavnega pogleda, ki se gledalcu ponuja kot možnost izkušnje poti lastnega pogleda. 

Pri raziskovanju ustvarjalnega opusa umetnika ne gre spregledati njegovega kontinuiranega zanimanja za časovnost, performativnost in prostorskost, ki se kažejo kot ključni elementi strategij njegovih umetniških postopkov. Tako v delu Brati (kot) telesa hkrati oblikuje performativno okolje in interaktivno zvočno postavitev, kjer je pisano besedilo izpostavljeno kot grafični teritorij, postopek branja pa se uteleša prek akta gibanja telesa. Prostorska intervencija vzpostavlja okolje, odprto za obiskovalce in performerje, da svojimi telesi naselijo zapisano besedilo in s pomočjo tehnologije sledenja in digitalne zvočne sinteze aktivirajo njegove zvočne manifestacije. Zato je umetnik za predstavitev v Cukrarni k sodelovanju povabil glasbenike_ce Tomaža Groma, Lolo Mlačnik in Ireno Z. Tomažin. 

V delu Pokrajina mimoidoče_ga, sestavljenem iz videa, risb in časopisa, umetnik vpelje novo raven razpiranja možnih odnosov do besedila in branja, in sicer tako, da pogled z besedila preusmeri na naključnega gosta, žuželko, ki pristane na časopisni strani in se po njej giblje. Tako ponuja v razmislek nezmožnost dojemanja nastalih odnosov in srečanja nezdružljivih subjektivnosti, pomenov in pozornosti, kot pogoj za vznik kreativnega dogodka. Raziskovanje neinterpretativnega razmerja do besedila avtor nadaljuje v delu Dotikanje branja, tokrat prek taktilnosti. Za podlago vzame skrbno izbrane fragmente predavanja Gertrude Stein, jih prepiše čez tiskane črke in ustvari šestnajst risb na digitalnih odtisih. Sledi njegovega rokopisa nad tiskanim besedilom tvorijo novo tipografijo in vizualno teksturo. Delo Brati branje je publikacija sestavljena iz kratkih stavkov in podob, ustvarjenih iz sledi bralčevega pogleda. Označimo jo lahko za poetično kontemplacijo o srečanju bralčevega pogleda z besedilom. 

Razstava združuje dela, ki z uporabo različnih medijev, kot so instalacija, zvok, video, digitalni print, risba, publikacija in besedilo, na edinstven način nagovarjajo in hkrati razbijajo odnos med besedami in pomenom. Obiskovalca vabijo, naj si oblikuje lastni odnos do besed kot samostojnih prostorskih, časovnih, grafičnih in zvočnih materij. 

Odpiralni čas

Od torka do nedelje med 10. in 19. uro.

Vstopnina

Odrasli: 3 €
Dijaki, študenti, upokojenci, osebe z oviranostmi: 2 €
Družinska vstopnica: 8 €
Brezplačen vstop: otroci do 7. leta starosti, spremljevalci invalidov, turistični vodniki, ICOM, SMD, PRESS, študenti ALUO, AGRFT, likovne pedagogike PF, UMZGO, AVA, NTF, dijaki SŠOF

Umetniško-raziskovalni projekt Brati branje je nastal leta 2017 v koprodukciji Zavoda Sploh in Zavoda Projekt Atol. Vsa razstavljena dela iz obdobja 2017–2021 so nastala v koprodukciji obeh zavodov, projekt pa so podprli Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ter nizozemski organizaciji Mondriaan Fund in Creative Industries Fund. Deli Pokrajina mimoidoče_ga in Dotikanje branja sta nastali v produkciji Cukrarne.