Vračanje pogleda

Vračanje pogleda

Katalog razstave
38.00 EUR
Order

Nika Autor, Lela B. Njatin, Uršula Berlot Pompe, Suzana Brborović, Mateja Bučar, Jasmina Cibic, Lea Culetto, Dragica Čadež, Špela Čadež, Ksenija Čerče, Tina Dobrajc, Eclipse, Elena Fajt, Feminalz/Tatovi podob, Meta Grgurevič, Olja Grubić, Sanela Jahić, Duša Jesih, Andrea Knezović, Metka Krašovec, Ema Kugler, Tanja Lažetić, Maja Licul, Polonca Lovšin, Aprilija Lužar, Sanja Nešković Peršin, Špela Petrič, Alenka Pirman, Irena Pivka, Marjetica Potrč, Nataša Prosenc Stearns, Marija Mojca Pungerčar, Nataša Ribič, Lina Rica, Rene Rusjan, Maruša Sagadin, Duba Sambolec, Ana Sluga, Mojca Smerdu, Maja Smrekar, Saša Spačal, Zora Stančič, Robertina Šebjanič, Nika Špan, Apolonija Šušteršič, Neja Tomšič, Polona Tratnik, Milena Usenik, Aleksandra Vajd, Petra Varl, Kamila Volčanšek, Tanja Vujinović, Irena Z. Tomažin, Joni Zakonjšek, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Nataša Živković, Janja Žvegelj

Kustosinje: Alenka Gregorič, Mara Anjoli Vujić, Mateja Podlesnik, Alenka Trebušak


Skupinska razstava Vračanje pogleda prinaša pogled na izsek ustvarjalnih procesov in praks skoraj šestdesetih slovenskih oziroma na Slovenskem delujočih umetnic od devetdesetih let preteklega stoletja do danes. Gre za zaokrožen, nikakor pa ne zaključen pogled na omenjeno obdobje, katerega umetnostnozgodovinski narativ je glavnina avtoric odločilno zaznamovala – nekatere izmed njih so umetnostno prizorišče že zapustile, spet druge nanj šele vstopajo. Marsikatero od izbranih del velja za referenčni zgled določenega časa ali pa je pionirsko v avtorskih pristopih in izvedbi. Vrsta eksponatov se osredotoča na specifične družbene tematike, vprašanja identitete, spola, feminizma in reprezentacije umetnic v umetniškem sistemu. Pozornost je bila namenjena tudi umetnicam, ki so vztrajale pri določenem izrazu, poetiki, formi ali konceptu, in tistim, ki so omogočile bolj sistematičen pogled na določene dogodke iz preteklosti. Vsako izmed del je povezano z večnimi preizpraševanji, najsi projekti raziskujejo človeka, njegov odnos do soljudi, okolja in drugih oblik življenja, ali pa opredeljujoče ga tehnoznanstvene in družbenopolitične okoliščine.

Več kot 350 strani obsežen katalog razstave Vračanje pogleda, ki je nastal v so-uredništvu Alenke Trebušak in Mateje Podlesnik sestavljajo besedila Barbare Borčič, Nadje Gnamuš, Leva Krefta, Lilijane Stepančič in Alenke Trebušak. Besedila osvetljujejo obdobje in čas, ki ga zajemajo razstavljena dela. Sodelujoče umetnice so predstavljene z besedili in reprodukcijami del, zato je obsežen katalog ne le dober dokument razstave temveč tudi zanimivo branje, ki bo aktualno tudi po zaključku projekta.


Izdal: Muzej in galerije mesta Ljubljane

Zanj: Blaž Peršin

Za Cukrarno: Alenka Gregorič

Urednici: Alenka Trebušak, Mateja Podlesnik

Uvodna besedila: Barbara Borčić, Nadja Gnamuš, Alenka Gregorič, Lev Kreft, Lilijana Stepančič, Alenka Trebušak

Besedila o umetnicah: Mara Anjoli Vujić, Lela B. Njatin, Uršula Berlot Pompe, Emerik Bernard, Barbara Borčić, Pia Brezavšček, Mateja Bučar, Jasmina Cibic, Miha Colner, Ksenija Čerče, Zala Dobovšek, Michele Drascek, Nadja Gnamuš, Olja Grubić, Robert Inhof, Urška Jurman, Žiga Kariž, Miklavž Komelj, Breda Kolar Sluga, Andrea Kopranovic, Mateja Kos, Andrea Knezović, Barbora Kundračiková, Robert Kuret, Tevž Logar, Aprilija Lužar, Dijana Matković, Andrej Medved, Jure Mikuž, Saša Nabergoj, Ciril Oberstar, Vladimir P. Štefanec, Keith Patrick, Lara Paukovič, Špela Petrič, Irena Pivka, Mojca Podlesek, Mateja Podlesnik, Marjetica Potrč, Nataša Prosenc Stearns, Marija Mojca Pungerčar, Regine Rapp, Lina Rica, Luka Savić, Giorgio Segato, Katarina Nina Simončič, Nina Skumavc, Maja Smrekar, Sarival Sosič, Lilijana Stepančič, Barbara Sterle Vurnik, Robertina Šebjanič, Nevenka Šivavec, Apolonija Šušteršič, Vesna Teržan, Polona Tratnik, Alenka Trebušak, Katja Utroša, Aleksandra Vajd, Jelena Vesić, Vladimir Vidmar, Tomislav Vignjević, Martina Vovk, Tanja Vujinović, Irena Z. Tomažin, Igor Zabel, Mojca Zlokarnik, Holly Willis

Prevod v slovenščino: Urban Belina, Manca Gašperšič, Marjana Karer

Lektura slovenskega jezika: Katja Paladin

Fotografije: z dovoljenjem umetnic, razen če je navedeno drugače

Postavitev v Cukrarni: Blaž Gutman

Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić

Tisk: Cicero d. o. o., Ljubljana

Naklada 500

Junij 2022

Projekt in katalog je podprla Mestna občina Ljubljana