35. GRAFIČNI BIENALE LJUBLJANA

Vodstvo z arhitektom Milošem Koscem
18. 10. 2023
18.00
Guided tour
Adults, Students, Seniors
Upstairs Galleries
35. GRAFIČNI BIENALE LJUBLJANA

Praznine javnega prostora, muzeja in galerijske bele kocke definirajo stene in zidovi, na teh pa se nabirajo sledovi zgodovine in pozabljenih prihodnosti. Nevtralnega prostora ni. V vodstvu po razstavi 35. grafičnega bienala Ljubljana bo Miloš Kosec vsebine sodelujočih umetnic in umetnikov povezoval s prostorsko problematiko mesta, v katerem so razstavljene.

Tema letošnjega bienale Iz praznine so prišli darovi kozmosa ponuja razmislek o prepletenosti grajenih okolij, infrastrukture in materialov z modernimi zgodovinami protikolonialnega in protiimperialističnega boja, nacionalizma, internacionalizma in njihovih sodobnih odmevov. Bienale s proučevanjem načinov, na katere je revolucionarni duh dobe po afroazijski osamosvojitvi prežemal grajene objekte, zasidra svojo raziskavo v ostanke tega etosa. 

Tickets

Cena je vključena v vstopnico 35. grafičnega bienala Ljubljana.

Prijave zbiramo na info@cukrarna.art.